Size bir telefon kadar yakınız
0 232 386 11 44
Dil Seçin
tren

BypassOil Yağ Analizi ve Madeni Yağ

BypassOil Yağ Analizi ve Madeni Yağ

Madeni Yağların Tanımı

Madeni yağlar; değişik viskozitedeki baz yağlar ve bu baz yağlara katılan, aşınmayı, paslanmayı, köpürmeyi oksitlenmeyi önleyici, vizkozite ayarlayıcı, dispersiyon ve basınca dayanıklılık gibi fiziksel ve kimyasal özellikler kazandırıcı çeşitli katıklar ile harmanlaması ve muhtelif
ambalajlara doldurulması işlemine tabi tutulmak suretiyle imal edilirler.

Ayrıca, petrol esaslı olmayan ve kimyasal sentez yöntemleriyle elde edilen sentetik yağlar
da, sağladığı üstün kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeniyle madeni yağ imalatında kullanılmaktadır.

Madeni Yağların Elde Edilişi

Ham petrolün rafinerilerde işlenmesi ile elde edilmiş mamüllerinden biri olan mineral(Madeni) yağlar, yeniden hususi işlemlerden geçirilerek, madeni yağların ham maddesi olan baz yağlar elde edilir.Bu yağlar, viskozitelerine nazaran sınıflandırılır. Tüm madeni yağları, direkt elde etmek mümkün değildir. Madeni yağlar, değişik viskoziteli baz yağlara, üründen beklenen özelliklere bakılırsa seçilen, çeşitli katkı maddelerinin karıştırılmasıyla elde edilir.
Piyasada muhtelif marka ve cinslerde madeni yağ satılmaktadır. Ancak tüm madeni yağların hammaddesi aynı olduğuna gore, bu yağlar arasındaki fark nelerdir?
Bunun iki sebebi vardır:

1. Kullanılan baz yağların kimyasal özelliklerinin farklı olması
2. Kullanılan katıkların cinsel ve miktarının değişik olması

Madeni Yağların Sınıflandırılması

Mineral baz yağlar, ( TS 13369 ) kimyasal yapıları bakımından üç büyük gruba ayrılırlar:
1. Alifatikler:
a) Parafinik
b) Naftenik
2. Aromatikler
3. Alifatik ve Aromatikler

Yağların endüstri standartlarından geçmelerinde baz yağ seçimi son derece önemlidir.
Kimyasal bakımdan oldukça farklı özelliklere sahip bu baz yağlardan üretilen madeni yağlar farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle madeni yağlarda standart ve performansın gerektirdiği
baz yağlar ve sentetikler kullanılmalıdır. ( TS 13369)